Aj títo niekoho hľadajú

Mária
štefan
Lucia
Zdeno
Ivana

Registrácia

Vyplň svoj profil a pripoj sa k tým, ktorí hľadajú seriózny vzťah.

Registračné údaje

Najdôležitejšie charakteristiky

Základné údaje

Pohlavie:
Koho hľadáš?:

Predstavenie sa

Čo mám sem napísať?
Napíš o sebe viac. Zostáva ešte 50 znakov.

Pomoc pri registrácii

Prečo sa treba registrovať?
Veríme v reciprocitu: Ak si chceš niekoho nájsť, musíš urobiť niečo pre to, aby ťa nájsť mohli. Preto je potrebné vytvoriť si profil.

Dôveryhodnosť profilov
Registrácie kontrolujú moderátori. Akceptujeme iba dôveryhodné, korektné a reálne profily. Týmto znižujeme riziko spojené so zoznamovaním sa a filtrujeme neserióznych užívateľov.

Ochrana osobných údajov
S tvojimi údajmi, fotkami a e-mailovou adresou pracujeme bezpečne a za každých okolností a v žiadnom prípade ich nevydáme tretej strane. Detailné pravidlá ochrany osobných údajov nájdeš v päte stránky.

Online pomoc
Ak máš otázku, napíš nám na adresu (dvaja@smeonline.sk).Naša zákaznícka služba ti ochotne pomôže s hocičím.

Prečo si vybrať Dvaja.sme.sk?
Je to jedna z najserióznejších online zoznamiek, kde veľká väčšina členov hľadá vážny vzťah. Jednoduché vyhľadávanie a použitie, ponuky šité na mieru, mnoho spôsobov nadväzovania kontaktov a ochotná zákaznícka služba ti pomôže nájsť pravú lásku. Pracujeme na tom, aby každý, kto hľadá partnera/partnerku, objavil dvaja.sme.sk a tým aj teba. Tak sa zvyšuje tvoja šanca na nájdenie životného partnera alebo partnerky.
Zobrazenie pre mobil >
Zatvoriť

REGISTRAČNÝ PORIADOK

1. Správa údajov:

1.1 Prevádzkovateľom služby Dvaja.sme.sk je Petit Press, a.s.. Spravovanie údajov užívateľov sa deje podľa spôsobov a podmienok obsiahnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach. Chceli by sme ťa poprosiť, aby si prečítal VOP ešte pred registráciou.

1.2 Niektoré údaje a IP-adresy počítača, pomocou ktorého užívatelia navštívia našu stránku, sa z dôvodu zaznamenávania návštev archivujú. Tieto údaje sa použijú výlučne na štatistické účely a v žiadnom prípade sa nespoja s ostatnými údajmi. Niektoré naše služby môžu mať za následok uloženie tzv. cookie na počítač používateľa s cieľom zaznamenávať údaje, identifikovať používateľa a uľahčiť mu ďalšie návštevy stránky. Používateľ si vo svojom prehliadači, ktorý používa na prístup k internetu, môže nastaviť, aby mu bolo oznámené, keď mu stránka chce umiestniť na počítač cookie.

1.3 Ďalšie údaje registrovaných užívateľov sa získavajú vyplnením registračného dotazníka. Užívateľ si je vedomý toho, že časť jeho údajov je verejná, čiže je sprístupnená na stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah SMS, ktoré užívateľ dostane na číslo mobilu, ktoré uviedol v dotazníku. Cieľom spravovania údajov je vytvoriť štatistiky návštevnosti, identifikovať oprávnenia užívateľa, v určitých prípadoch doručiť newslettere a oznámenia – čiže zabezpečiť efektívne fungovanie služby na čo najvyššej úrovni.

1.4 Poskytnutie registračných údajov je v každom prípade dobrovoľné. Ak pri registrácii užívateľ nevyplní tzv. povinné polia, jeho registrácia nebude úspešná. Registračné údaje zostanú v systéme dovtedy, kým registrovaný užívateľ nepožiada o ich vymazanie. Registrovaný užívateľ si kedykoľvek môže zmeniť svoje registračné údaje. Dvaja.sme.sk oznamuje užívateľovi, že niektoré nepovinné políčka registračného dotazníka – v prípade ich dobrovoľného vyplnenia – môžu obsahovať špeciálne údaje. V takýchto prípadoch sa súhlas s týmito registračnými podmienkami považuje za písomné vyhlásenie, ktoré Dvaja.sme.sk elektronicky eviduje takým spôsobom, aby bol dostupný aj v budúcnosti. Pre objednávateľov newsletterov a oznámení sa doručovanie spomenutých správ vykonáva výlučne do momentu zrušenia odberu. Zrušenie odberu sa vykonáva pomocou URL s správach, respektíve zmenou tej časti registračného dotazníka, ktorá sa vzťahuje na odber newsletterov a oznámení.

1.5 K registrovaným údajom majú prístup správcovia siete Dvaja.sme.sk, v prípade niektorých služieb, podľa podmienok obsiahnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach zamestnanci zákazníckej podpory a členovia manažmentu, respektíve k niektorým verejným údajom majú prístup ostatní užívatelia, respektíve návštevníci stránky. Okrem spomenutých osôb sa osobné údaje neposkytujú tretím osobám. To sa nevzťahuje na prípadné, zo zákona povinné poskytovanie údajov.

1.6 Registrovaní užívatelia súhlasom s týmito podmienkami vyjadrujú súhlas, aby služba Dvaja.sme.sk na základe predpisov zákona o ochrane osobných údajov mohla spracovať užívateľmi poskytnuté niektoré osobné a špeciálne údaje na štatistické účely a použiť ich na reklamné ciele v štatisticky spracovanej, na identifikáciu osôb nevhodnej forme..

1.7 Prístup tretích osôb k dátam je prakticky nemožný. Od vonkajšieho útoku dáta chráni firewall na vysokej úrovni. Dvaja.sme.sk ale nezodpovedá za prípady, ak sa bez vlastného pričinenia neprávom dostane k údajom tretia strana (napr. v prípade útoku hackerov).

1.8 Údaje spomenuté v bode 1.2 sú automaticky archivované, o poskytnutí ostatných, k osobe užívateľa sa užšie viažucich osobných údajov rozhodujú užívatelia sami. Právnym základom spravovania údajov je dobrovoľný súhlas dotyčných osôb. Užívatelia majú právo požiadať o informácie o spracovaní ich osobných údajov. Správca údajov na požiadanie informuje dotyčnú osobu o správe údajov o ňom, o cieľoch, právnom základe, časovom rozsahu spravovania údajov, o mene, adrese (sídle) správcu údajov a o jeho činnosti, súvisiacej so spravovaním údajov. O informácie môže užívateľ požiadať na adrese Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Každý užívateľ si sám môže upraviť svoje osobné údaje. To je možné po prihlásení sa na Dvaja.sme.sk v položke Profil. Používateľ má právo požiadať o vymazanie svojich údajov. O vymazanie registračných údajov je potrebné požiadať na adrese Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, alebo v prípade niektorých služieb a newsletterov kliknutím na URL v správe. V momente vymazania údajov sa zničia všetky údaje o užívateľovi, bez možnosti nápravy. Vymazanie ostatných, nepovinne poskytnutých údajov v osobnom profile je možné zmenou osobného profilu, a to tak, že užívateľ si údaje vymaže z jednotlivých políčok. V prípade tých služieb, pri ktorých užívateľ môže požiadať o telefonický kontakt, sa súhlasné stanovisko môže vziať späť na adrese, respektíve telefónnom čísle, ktoré je uvedené v vo všeobecných obchodných podmienkach služby.

1.9 Užívateľ, ktorý má pocit, že prevádzkovateľ porušil jeho práva na ochranu osobných údajov, môže svoje nároky uplatniť pred občianskym súdom.

2. Ostatné podmienky:

2.1 Užívateľ si uvedomuje, že svoje právo na slobodný názor je oprávnený vyjadriť na stránke Dvaja.sme.sk len v prípade, že tým neobmedzí práva iných.

2.2 Na stránke Dvaja.sme.sk je zakázané porušovať autorské, občianske (rozumej tým aj právo na meno a podobizeň) práva iných, ustanovenia zákonov o ochrane mladistvých, poškodzovaťdobrú povesť, urážať ľudskú dôstojnosť iných.

2.3 Užívateľ si uvedomuje svoju trestnoprávnu zodpovednosť a vyhlasuje, že na stránke Dvaja.sme.sk nezneužije pornografické fotky, neponúkne sexuálne služby, nebude propagovať sexuálne služby.

2.4 Užívateľ pri registrácii má právo pridať výlučne vlastnú fotografiu.

2.5 Užívateľ si uvedomuje, že prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah užívateľom pridaných materiálov na stránke a bezodkladne odstráni daný materiál, ak sa v súvislosti s ním objavia právne pochybnosti.

3. Záverečné ustanovenia:

3.1 Súhlasom s týmto registračným poriadkom užívateľ zároveň vyhlasuje, že tu uvedené a na stránkach sa nachádzajúce podmienky akceptuje a do skončenia svojej registrácie sa zaväzuje dodržiavať ich.

3.2 Súhlas s registračným poriadkom je možné vyjadriť súhlasom s registračným formulárom.


Tlačidlo na zatvorenie

Virtuálne kvety

- Prekvap ju!

Ženy milujú kvety. Prekvap tú, ktorá sa ti páči, kyticou!

Virtuálna kytica bude doručená pri najbližšom prihlásení na stránku. Nedá sa prehliadnuť, tvoje kvety sa zobrazia cez celú obrazovku.

Virtuálnu kyticu môžeš poslať aj vtedy, ak máš pocit, že druhá strana dlhšie nereaguje. Možno má veľa neprečítaných správ.

Klikni na kyticu,
ktorú chceš poslať!
Vyber si kyticu!
Napíš správu...
Pošli!
Kvety môžeš poslať priamo z profilu adresáta.

Cena služby je 1,20 €, môžeš ju zaplatiť cez SMS alebo Kreditmi.
Zostatok Kreditov: 0.00 €
Tlačidlo na zatvorenie

RandeSMS

- Vyznanie

Pošli RandeSMS priamo na mobil! Správu môžeš poslať aj bez predplatného.

Nemusíš použiť ani svoj mobil, správu môžeš napísať priamo na stránke.

Ak adresát uviedol číslo svojho mobilu, správu mu doručíme nielen do správ na dvaja.sme.sk, ale aj na mobil.

SMS môžeš poslať priamo z profilu adresáta. Cena za správu je 0,90 €.
Ak chceš dostávať RandeSMS, uveď číslo svojho mobilu.

421 - -
Vyber si "Predvoľbu". Číslo uveď bez pomlčiek alebo medzier v tvare 1234567.
Samozrejme, číslo tvojho mobilu nikomu neposkytneme a použijeme ho výlučne na odoslanie RandeSMS.
Číslo si kedykoľvek môžeš zmeniť alebo vymazať v položke Môj profil/Údaje.
Zatvoriť

Zabudnuté heslo